Switch

Harapin mo ang aking mga luha

Nakasulat dito ang mga kataga

Mga salitang di kayang lumabas sa bibig

Mahirap manahimik lalo na’t sasabog na ang dibdib

Tabihan mo sana ako

Kung mapansin mo

Ang basang mga mata

Kung sa tingin mo ikaw ang may sala

Huwag mag-alala

Hindi ako nangangagat

Yapusin mo lang ako at makakalimutan ko na ang lahat.

25 Pebrero 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s